Despre

Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca organizează Concursul de cunoștințe la disciplinele Matematică sau Economie (la alegere), în limba română.

Acesta se adresează elevilor de liceu din clasele a XI-a și a XII-a sau absolvenților din promoțiile anterioare. Concursul are caracter opțional în vederea înscrierii la concursul de admitere din cadrul Facultății de Business.

În situația în care participați la Concursul de cunoștințe și nota obținută este minim 6 (șase), media de admitere la Facultatea de Business este formată din media obținută la Bacalaureat, la care se adaugă 10% din nota obținută la Concursul de cunoștințe.

Un exemplu în acest sens este: 8,25 (media examenului de bacalaureat) + 0,8 (sau 10% din nota la concursul de cunoșștințe – nota 8,00 în acest caz) = 9,05

(media de admitere la Facultatea de Business).

Atenție! Media de admitere nu poate fi mai mare de 10,00 (zece).

Concursul se va desfășura în format fizic, la sediul Facultății de Business, strada Horea 7, astfel:

 

  • - Etapa I - 20 mai 2023, ora 14:00, Economie și Matematică
  • - Etapa a II-a - 6 iulie 2023, ora 14:00, Economie și Matematică

 

 

Forma de examinare
Pentru disciplina Economie forma de examinare este reprezentată de: întrebări teoretice și practice de tip grilă, cu o singură variantă corectă de răspuns.
Pentru disciplina Matematică forma de examinare este reprezentată de: întrebări teoretice și practice de tip grilă, cu o singură variantă corectă de răspuns.

↘Tematica Concursului de cunoștințe pentru Secțiunea Economie.
↘Tematica Concursului de cunoștințe pentru Secțiunea Matematică.