Înscriere

 

Liste participanți înscriși ETAPA a II - a - 6 iulie, ora 14:00

Lista participanti concurs MATEMATICA Lista participanti concurs ECONOMIE

 

Liste participanți înscriși ETAPA I - 20 mai, ora 14:00

Lista participanti concurs MATEMATICA Lista participanti concurs ECONOMIE

 

Concursul de cunoștințe va avea loc în două etape, însă vă puteți înscrie doar în cadrul uneia și doar la o singură disciplină (matematică sau economie), deoarece concursurile se vor desfășura concomitent. Așadar, etapele sunt independente, iar dacă participați la prima etapă, nu trebuie să participați și la a doua.


Înscrierea la una dintre cele două etape ale concursului de cunoștințe se face completând acest ↘ formular.


- Etapa I - 20 mai 2023, ora 14:00, Economie sau Matematică
termenul limită de înscriere pentru etapa I este 15 mai 2023, ora 23:59!

 

- Etapa a II-a - 6 iulie 2023, ora 14:00, Economie sau Matematică
termenul limită de înscriere pentru etapa a II-a este 4 iulie 2023, ora 18:00!

 

Sesiunea de consultații
Candidații care se vor înscrie la concursul de cunoștințe vor fi invitați să participe la o sesiune de consultații, în cadrul căreia se vor oferi detalii privind aspectele administrative și se vor rezolva câteva exemple de probleme, alături de cadrele didactice. Sesiunea de consultații va avea loc online.


Sesiunea de consultații pentru etapa I va avea loc în data de 17 mai 2023, începând cu ora 14:00, pe MS Teams:
↘ Click aici pentru webinarul de Economie
↘ Click aici pentru webinarul de Matematică


Sesiunea de consultații pentru etapa a II-a va avea loc în data de 5 iulie 2023, începând cu ora 15:00, pe MS Teams:

↘ Click aici pentru webinarul de Economie ↘ Click aici pentru webinarul de Matematică

 

Taxă înscriere concurs
Pentru a putea participa la concursul de cunoștințe, se achită o taxă în cuantum de 170 lei.

Atenție! Pentru candidații care se înscriu în sesiunea de admitere iulie/septembrie 2023 la Facultatea de Business, taxa achitată pentru participarea la concursul de cunoștințe se echivalează cu taxa de înscriere la concursul de admitere. Aceștia vor mai achita la înscriere doar taxa de procesare (30 lei/ specializare).

Angajații și copiii angajaților Universității Babeș-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice și ai restaurantelor și cafeteriilor Universității, precum și copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar sunt scutiți de la plata taxei de înscriere (170 lei).
Candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din Casele de Plasament sunt scutiți atât de la plata taxei de admitere (formată din taxa de înscriere de 170 lei și taxa de procesare de 30 lei), cât și de la taxa de înscriere la concursul de cunoștințe de 170 lei.
Pentru a beneficia de această scutire, candidații în cauză trebuie să încarce în cadrul formularului de înscriere documentele justificative (adeverință angajator, copii ale certificatelor de deces ale părinților sau adeverința din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament).

Taxa se achită prin transfer bancar la orice bancă sau Mandat Poștal la Oficiile Poștale, în contul următor:
Universitatea Babeș-Bolyai Facultatea de Business
Cont IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX
Deschis la: B.N. Trezoreria Cluj
Cod fiscal: 4305849
Numele și prenumele candidatului
Taxă concurs cunoștințe

În caz de retragere de la concursul de cunoștințe după finalizarea perioadei de înscriere, taxa de concurs de 170 lei NU se returnează.