Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Opționale

Informatii si documente pentru optionale

I. Nivel licenţă

Anul II, învăţământ cu frecvenţă

Specializarea Administrarea Afacerilor, limba română Semestrul I - Economia firmei Semestrul II - Simulări de marketing&management

Specializarea Administrarea Afacerilor, limba engleză Semestrul I- Matematici financiare şi actuariale Semestrul II - Prelucrări statistice pe computer

Specializarea Administrarea Afacerilor - Extensia Bistriţa, limba română

Semestrul I - Economia mediului Semestrul II - Prelucrări statistice pe computer

Specializarea Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba română Semestrul I - Microfinanţarea serviciilor de ospitalitate Semestrul II - Simulări şi jocuri de afaceri

Specializarea Administrarea Afacerilor în Servicii de ospitalitate, limba engleză Semestrul I - Economia firmei

Semestrul II - Comportament intercultural în industria ospitalităţii

Anul III, învăţământ cu frecvenţă

Specializarea Administrarea Afacerilor, limba română

Semestrul 1 - 2 opţionale

 • 1.Cercetarea dezvoltarea produselor
 • 2.Fonduri de investiţii

Semestrul II - 2 opţionale

 • 1.Comportamentul consumatorului
 • 2.Control şi audit financiar

Specializarea Administrarea Afacerilor, limba engleză Semestrul 1-2 opţionale

 • 1.Cercetarea dezvoltarea produselor
 • 2.Monedă şi credit

Semestrul IT - 2 opţionale

 • 1.Comportamentul consumatorului
 • 2,Control şi audit financiar

Specializarea Administrarea Afacerilor în Servicii de ospitalitate, limba română Semestrul I - 2 opţionale

 • 1.Servicii de recreere şi divertisment
 • 2.Sociologia turismului

Semestrul II - 2 opţionale

 • 1.Comportament intercultural în industria ospitalităţii
 • 2.Ecoturism şi turism rural

Specializarea Administrarea Afacerilor în Servicii de ospitalitate, limba engleză Semestrul I - 2 opţionale

 • 1.Microfinanţarea serviciilor de ospitalitate
 • 2.Metodologia cercetării stiintiice

Semestrul 11-2 opţionale

 • 1. Comportament intercultural in indusria ospitalitatii
 • 2. Ecoturism si Turism rural

Specializa rea Administrarea Afacerilor, limba română, Extensia Bistriţa Semestrul I - 2 opţionale

 • 1.Cercetarea dezvoltarea produselor
 • 2.Monedă şi credit

Semestrul II - 2 opţionale

 • 1.Management intercultural
 • 2.Comportamentul consumatorului

Nivel licenţă, învăţământ ID, anul II Specializarea Administrarea Afacerilor, limba română Semestrul I - Economia firmei Semestrul II - Simulări de marketing&management

Specializarea Administrarea Afacerilor în Servicii de ospitalitate, limba română Semestrul I - Microfinanţarea serviciilor de ospitalitate Semestrul II - Comportament intercultural în industria ospitalităţii

Anul III, Învăţământ ID

Specializarea Administrarea Afacerilor, limba română Semestrul I - 2 opţionale

 • 1.Cercetarea dezvoltarea produselor
 • 2.Monedă şi credit

Semestrul II - 2 opţionale

 • 1.Evaluarea afacerilor
 • 2.Control şi audit financiar

Anul III, învăţământ ID

Specializarea Administrarea Afacerilor în Servicii de ospitalitate, limba română Semestrul I - 2 opţionale

 • 1.Servicii de recreere şi divertisment
 • 2.Sociologia turismului

Semestrul II - 2 opţionale

 • 1.Comportament intercultural în industria ospitalităţii
 • 2.Ecoturism şi turism rural

II. Nivel master, învăţământ cu frecventă Anul II de studiu

Specializarea Administrarea Afacerilor Semestrul 1-2 opţionale

 • 1.Dezvoltare durabilă şi responsabilitate corporativă
 • 2.Soluţii software pentru IMM-ri

Specializarea Management Hotelier Semestrul I - 3 opţionale

 • 1.Proceduri de asigurare a calităţii în industria hotelieră
 • 2.Turism urban
 • 3.Politici şi strategii de promovare Online

Semestrul II - 1 opţional

 • 1. Tehnici de vânzare în industria hotelieră

Specializarea Administrarea Afacerilor Internaţionale Semestrul I - 2 opţional

 • 1.Consultanţă în afaceri
 • 2.Capital risc şi crowfunding

Specializarea Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate şi Turism Internaţional

Semestrul I - 2 opţionale

 • 1.Comportamentul consumatorului în ospitalitate şi turism
 • 2.Managementul calităţii serviciilor

Semestrul II- 2 opţionale

 • 1.Turism urban
 • 2.Organizarea activităţilor de ghidaj turistic

Lista Optionale - Licenta si Master 2018-2019

Descriere Optionale 2018 - 2019

Licenta Anul II

 Licenta Anul III  Master Anul II
Descriere Optionale AAB
Descriere Optionale AAE
Descriere Optionale AAR
Descriere Optionale AASO
Descriere Optionale AASOE
Descriere Optionale AAB
Descriere Optionale AAE
Descriere Optionale AAR
Descriere Optionale AASO
Descriere Optionale AASOE

Descriere Optionale AA

Descriere Optionale AAOTI

Descriere Optionale IBA

Descriere Optionale MH


Fise Discipline - Optionale Licenta 2018-2019

 Specializarea  Anul II  Anul III
 AA-Bistrita Economia Firmei
Eonomia Mediului
Simulari de marketing si management
Cercetarea dezvoltarea produselor
Economia Mediului
Sisteme Informatice in Afaceri
Comportamentul consumatorului
 AA-engleza Environmental Economics
Business economics
Researching developing new products
Environmental economics
Business Information Systems
Intercultural Management
Consumer Behaviour
 AA-romana Economia Firmei
Economia Mediului
Simulari de marketing si management
Cercetarea dezv produselor
Economia Mediului
Sisteme Informatice in Afaceri
Manag Intercultural
Comportamentul consumatorului
 AASO-engleza Business economics
Intercult Behavior
Internet technologies for business
Marketing and management Simulations
Sociology of Tourism
Leisure  and recreation
E-commerce for Tourism
Hospitality Information Systems
Intercult Behavior
International Tourism Operations
 AASO-romana Economia Firmei
Simulari și jocuri de afaceri
Comp Intercult
Tehnologii Internet Afaceri
Sociologia Turismului
Servicii de recreere si divertisment
Comert electronic in turism
Sisteme Informatice in Servicii de Ospitalitate
Ecoturism si turism rural
Operatiuni de Turism International
Comp Intercultural

Fise Discipline - Optionale Master 2018-2019

 Specializarea  Anul II
 AA Dezvoltare durabila
Managementul vanzarilor
Manag lant log
Comportament organizational
Solutii Software IMM
 AAOTI SCM
Consumer Behaviour
Mang Qualit
Urban tourism
Cultural Tourism
Limba straina - Foreign Language
Organizing guiding activities
 IBA International entrepreneurship
 MH Comportament organizational
Politici si strategii de promo
Proced Asig Calit
Tehnici de negociere
Turism urban
Dezvoltare Durabila in Ind Hoteliera
Managementul Aprovizionarii