Activitățile de cercetare desfășurate în cadrul centrului se vor orienta spre:
a) elaborarea și implementarea de programe de cercetare științifică și aplicativă, proiecte de inovare prin transfer sau diseminare de cunoştinţe, specifice turismului, industriei ospitalității și antreprenoriatului;
b) constituirea de echipe multidisciplinare care să poată acoperi aspectele complexe legate de studiul fenomenului turistic și al antreprenoriatului în turism și ospitalitate;
c) diseminarea pe plan naţional şi internaţional a rezultatelor obținute prin activitățile Centrului (organizarea de conferinţe, simpozioane, dezbateri, mese rotunde şi publicaţii în reviste, media);
d) elaborarea de cărţi, volume, materiale didactice prin care Centrul de cercetare să-şi aducă contribuţia la cercetarea ştiinţifică în domeniu.