Obiectivele CeCATO sunt:
a) Formarea cadrelor didactice tinere, studenţilor la nivel licență, masteranzilor şi doctoranzilor pentru cercetarea fundamentală și aplicativă, inovare prin transfer şi diseminare de cunoştinţe în domeniul turismului și al antreprenoriatului în turism și ospitalitate.
b) Contribuţia la cercetarea ştiinţifică aplicativă, inovare prin transfer şi diseminare de cunoştinţe în domeniul turismului şi antreprenoriatului se va realiza prin proiecte pe teme de actualitate din sfera turismului și ospitalității, prin teoretizarea cunoştinţelor practice dobândite, precum şi căutarea de noi soluţii şi strategii inovatoare de dezvoltare a diferitelor destinații turistice.
c) Diseminarea rezultatelor cercetării pe plan naţional şi internaţional prin participarea la conferinţe, și prin publicarea de articole în revista facultății, în reviste ISI și indexate BDI a rezultatelor programelor de cercetare ştiinţifică derulate prin CeCATO.
d) Promovarea relaţiilor de colaborare, parteneriat pe proiecte de cercetare între universităţi, instituţii, unităţi de cercetare din ţară şi străinătate.