Parteneriatele cu comunitatea derulate în cadrul centrului se vor orienta spre:
a) realizarea de studii de specialitate în conformitate cu obiectivele CeCATO, sub egida Universităţii, a Facultăţii şi a Centrului de cercetare, individual sau în parteneriat cu alte instituţii de profil din ţară sau străinătate;
b) elaborarea de strategii de dezvoltare a turismului și industriei ospitalității şi a altor studii de profil pentru care CeCATO are competenţe, individual sau în parteneriat cu alte instituţii de profil din ţară sau străinătate;
c) elaborare de capitole sau rapoarte de specialitate în cadrul unor proiecte în care Centrul de cercetare este partener
d) organizarea de evenimente pentru asigurarea transferului de cunoaștere între mediul academic și mediul economic