Activitățile de formare desfășurate în cadrul centrului se vor orienta spre:
a) formarea de competențe specifice cercetării științifice și aplicative în domeniul turismului, ospitalității și antreprenoriatului, la nivelul resursei umane antrenate în cadrul Centrului - cadre didactice, masteranzi şi doctoranzi;  
b) dezvoltarea de programe pentru masterat adaptate la dinamica pieţei forţei de muncă şi a cererii de profesioniști/întreprinzători în turism și ospitalitate;
c) dezvoltarea de programe de training/ post universitare/ în domeniul reconversiei profesionale sau personalizate la cererea unor agenţi economici sau instituţii interesate.