Misiunea CeCATO este să devină un partener viabil pentru stakeholderii mediului academic, economic și guvernamental prin dezvoltarea de programe de cercetare aplicativă și fundamentală, inovare prin transfer şi diseminare de cunoştinţe în domeniul turismului și antreprenoriatului. Dorim să fim un centru de cercetare de tip specializare inteligentă care să contribuie la creșterea performanțelor partenerilor noștri, stimularea inovării, dezvoltarea și valorificarea potențialul de cercetare a cadrelor didactice/cercetătorilor, studenților la nivel licență, masteranzi și doctoranzi.