Activitățile de consultanță desfășurate în cadrul centrului se vor orienta spre:
a) acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul Centrului pentru instituţii publice şi private, agenţi economici, organizaţii nonguvernamentale;
b) sprijinirea cadrelor didactice, a studenţilor masteranzi şi doctoranzi în dezvoltarea de programe de cercetare în domeniul Centrului;
c) furnizarea de informații/date/rezultate ale studiilor și proiectelor desfășurate în cadrul Centrului, către parteneri;
d) dezvoltarea colaborărilor pe plan local, naţional şi internaţional, între mediul academic şi mediul socio-economic.