Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

...
...

Ioan Alin Nistor
Conferentiar dr., Decan al Facultatii de Business

@tbs.ubbcluj.ro ioan.nistor@tbs.ubbcluj.ro

...
...

Ramona Răchişan
Profesor dr. habilitat, Prodecan al Facultatii de Business

@tbs.ubbcluj.ro ramona.rachisan@tbs.ubbcluj.ro

...
...

Cornelia Pop
Profesor dr., Director Departament Business

@tbs.ubbcluj.ro cornelia.pop@tbs.ubbcluj.ro

...
...

Oana Gică
Conferentiar. dr, Director Departament Servicii de Ospitalitate

@tbs.ubbcluj.ro oana.gica@tbs.ubbcluj.ro

...
...

Dragos Paun
Conferentiar dr.

@tbs.ubbcluj.ro dragos.paun@tbs.ubbcluj.ro

...
...

Marius Dan Gavriletea
Conferentiar dr., Director Invatamant la Distanta si Frecventa Redusa

@tbs.ubbcluj.ro dan.gavriletea@tbs.ubbcluj.ro

...
...

Valentin Toader
Conferentiar dr., Director de studii ID-IFR pentru Departamentul Servicii de Ospitalitate

@tbs.ubbcluj.ro valentin.toader@tbs.ubbcluj.ro

...
...

Partenie Dumbravă
Profesor dr.

@tbs.ubbcluj.ro part.dumbrava@tbs.ubbcluj.ro

...
...

Smaranda Cosma
Profesor dr. habilitat

@tbs.ubbcluj.ro smaranda.cosma@tbs.ubbcluj.ro